谁是Zach Choi ASMR?

谁是Zach Choi ASMR?

Zach Choi ASMR是一位韩裔美国人,他是一位ASMR(自然顺势刺激) YouTuber,他主要分享耳朵近距离的视听体验,以及他具有的原创绘画视频。